OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Obsah

(1) Naše nabídky, služby a doprava se opírají pouze o Všeobecné Podmínky Uzavírání Služeb ve verzi, která platí v den jejich platnosti.

(2) Tyto Všeobecné Podmínky Uzavírání Služeb stanoví integrální část všech smluv prodeje nábytku a dalších výrobků ( dále nazvaných „výrobky” ), které my, Mazzivo konzept + gestaltung Przemysław Mitręga, Ul. Frysztacka 138, 43-400 Cieszyn, NIP: PL 5482432780 ( dále nazvaní „my” nebo „shop.mazzivo.cz” ) uzavíráme s našimi Zákazníky ( v další části nazvanými „Zákazník” )

2. Registrace a vyregistrování / Kontakt

(1) Zboží a služby nabízené prostřednictvím shop.mazzivo.cz mohou nabývat pouze předem zaregistrovaní Zákazníci. Registrace je zdarma a kdykoli ji můžete zrušit. Registrace na shop.mazzivo.cz  sebou nenese žádnou odpovědnost.

(2) K vyregistrování z databáze našich zákazníků prosím použijte kontaktní formulář (http://www.mazzivo.cz) nebo vše proveďte klasicky písemně.

Mazzivo konzept + gestaltung Przemysław Mitręga
Ul. Frysztacka 138
43-400 Cieszyn
NIP: PL 5482432780

3. Uzavření smlouvy

(1) Zákazník může vybírat zboží z nabídky dostupné na našich internetových stránkách pomocí funkčního okénka „objednat” a shromažďovat je ve virtuálním nákupním košíku. Kliknutí na okénko „uzavřít objednávku” znamená závazné objednání výrobků nacházejících se ve virtuálním nákupním košíku. Objednávka ( bod 12 )  je závazná ( v případě objednávek koncových zákazníků ) od momentu přijetí objednávky nebo také jejího nepřijetí prodávajícím shop.mazzivo.cz. Objednávka je neplatná, pokud v termínu do 2 týdnů od objednání nebyla potvrzena eshopem shop.mazzivo.cz formou emailu nebo nebylo doručeno objednané zboží  ( viz. Bod 5 ).

(2) Před zasláním objednávky má zákazník pokaždé možnost nahlédnutí ke svým osobním údajům a před uzavřením smlouvy má možnost jejich ověření. Objednávka v shop.mazzivo.cz bude přijata pouze po akceptaci zákazníkem těchto Všeobecných podmínek uzavírání smluv a to označením políčka: „ANO, akceptuji Všeobecné podmínky uzavírání smluv a ochrany osobních údajů prodávajícího shop.mazzivo.cz”.

(3) shop.mazzivo.cz připravuje text smlouvy se zákazníkem a zákazník elektronicky obdrží automatické potvrzení převzetí spolu s údaji týkajícími se objednávky. Pomocí funkčního okénka „tisk” si může zákazník email vytisknout. Přehled předchozích objednávek má zákazník dostupný v záložce „ můj účet”.

(4) Automatické potvrzení převzetí znamená, že objednávka zákazníka byla eshopu shop.mazzivo.cz doručena a neznamená ještě přijetí objednávky.

(5) Smlouva je uzavřena teprve po přijetí objednávky eshopem shop.mazzivo.cz, zákazník obdrží další email s potvrzením o přijetí objednávky nebo mu bude doručen výrobek.

(6) V případě uzavření smlouvy na území Německa a Rakouska je smlouva uzavírána pouze v německém jazyce.

4. Dodávka, dostupnost zboží

(1) Nejpozději při přijetí objednávky shop.mazzivo.cz informuje zákazníka o termínu realizace objednávky. shop.mazzivo.cz má právo doručit zboží před uplynutím maximální lhůty vyřizení objednávky.

(2) Ve smlouvách s dodavateli shop.mazzivo.cz je ustanoveno, že všechny výrobky budou vyprodukovány v co nejkratším možném termínu. Pokud je objednaný výrobek delší dobu nedostupný, shop.mazzivo.cz ihned informuje zákazníka o této skutečnosti, pokud jde již o výrobek zaplacený, vrátí zákazníkovi zaplacenou částku. Vrácení celé částky automaticky vypovídá kupní smlouvu. Pro shop.mazzivo.cz zůstava smlouva ale v platnosti, pokud je obchod zodpovědný za to, že objednané zboží nemůže být doručené.

(3) Pokud je objednaný výrobek dočasně nedostupný a maximální doba doručení výrobky by měla přesáhnout 4 týdny, shop.mazzivo.cz o této skutečnosti ihned poinformuje zákazníka. V tomto případě může zákazník stornovat svou objednávku ( viz. bod 12 ).

(4) V případě zboží, které se nedá zaslat poštou ( hlavně nábytek ), se zboží přepravuje prostřednictvím spediční firmy. Shop.mazzivo.cz nebo spedice pracující pro shop.mazzivo.cz bude kontaktovat Zákazníka nejpozději tři pracovní dny před dodáním, aby si dohodli podrobnosti doručení. Přímo před doručením zboží se spedice zkontaktuje ještě jednou se zákazníkem a oznámí hodinu příjezdu. Spedice převáží výrobky k prvním dveřím zákazníka a nemá povinnost převážet či přenášet zboží k dalším dveřím zákazníka ( předsíň, zahrada, byt či dům ). Spedice i shop.mazzivo.cz také nenesou žádnou zodpovědnost za vnášení nebo poškození při vnášení nábytku k dalším než prvním dveřím zákazníka.

5. Výhrada vlastnického práva

Až k momentu zaplacení plné částky objednaného zboží zůstavá objednané zboží majetkem
shop.mazzivo.cz

6. Ceny a náklady

(1) Všechny ceny uvedené na internetovách stránkách shop.mazzivo.cz obsahují DPH podle polského výměru daně 23%. Všechny ceny a náklady se zobrazují v českých korunách, účtování za zboží provádíme také v českých korunách, ale faktura za zakoupené zboží je vystavena v polských zlotých podle aktuálního kurzu polské národní banky.

(2) Výše nákladů na dopravu je zákazníkovi sdělena na základě individuální kalkulace vzhledem k počtu a rozměrům zásilek a místu dopravy a tyto náklady hradí zákazník. Kromě těchto nákladů si neúčtujeme další poplatky nebo clo či daň. Cena za dopravu je vždy dohodnuta individuálně se zákazníkem, všeobecný stálý ceník dopravy není. Ceny eshopu shop.mazzivo.cz se netýkají cen přepravy, pouze samotné ceny za zboží.

(3) Transport výrobků zajišťuje spediční firma, kterou objednává shop.mazzivo.cz. Pokud doručení zboží není možné – např. protože se objednané zboží nevejde do vstupních dveří místa doručení nebo zákazník uvedl špatnou adresu či telefonní číslo nebo během přepravy změní doručovací adresu -  neúspěšné doručení hradí zákazník.

7. Platební podmínky

(1) Zákazník může uhradit svou objednávku předčasně bankovím převodem.

Pokud nedojde k realizaci objednávky vrátí shop.mazzivo.cz zákazníkovi celou převedenou částku.

(2) Převod by měl být učiněn po obdržení informace o datu doručení objednávky.

(3) shop.mazzivo.cz nabízí také možnost platby v hotovosti v místě sídla firmy shop.mazzivo.cz nebo na dobírku při převzetí zboží, ale pouze v případě písemné dohody mezi prodávajím a kupujícím.

8. Odpovědnost za vady

(1) shop.mazzivo.cz zodpovídá za fyzické vady věcí shodně s právem. Odškodnění může zákazník očekávat v rámci regulace odpovědnosti za způsobené škody obsažené v bodě 9, pokud právo nerozšiřuje odpovědnost shop.mazzivo.cz. Podrobné informace týkající se záruky na výrobky mazzivo se nacházejí v příloze těchto obchodních podmínek.

(2) shop.mazzivo.cz poskytuje záruku na zakoupený výrobek 12 měsíců od data doručení.

(3) Před výměnou zakoupeného výrobku a před jeho doručením má zákazník povinnost odeslat první výrobek v originálním obalu na adresu shop.mazzivo.cz prostřednictvím spedice určené shop.mazzivo.cz. Náklady na zpětné odeslání hradí shop.mazzivo.cz.

9. Odpovědnost za škody

(1) V případě právní odpovědnosti za škody ( na základě např. záruky nebo občanského zákoníku  za škody vzniklé vadným výrobkem ) shop.mazzivo.cz zodpovídá v plném rozsahu. Odpovědnost se týká také škod na zdraví nebo životě osob.

(2) Kromě toho shop.mazzivo.cz zodpovídá pouze v případě úmyslného nesprávného jednání nebo hrubé nedbalosti. Týče se to také škod způsobených obchodními zástupci, pracovníky a externími pracovníky najatými firmou Mazzivo.

(3) shop.mazzivo.cz zodpovídá také za vady způsobené nedbalostí. shop.mazzivo.cz nezodpovídá za nepředvídatelné události a další škody vzniklé vadou a ušlý zisk.

(4) Lité dřevo je přírodní surovina. Záruka na výrobky z litého dřeva se netýká přírodních prasklin a změn v objemu dřeva způsobených přirozenou prací dřeva z důvodu změny teploty a vlhkosti jeho okolí. Suky, jádro, přebarvení, rozdíly v zabarvení jednotlivých částí jsou pro lité dřevo přirozené a nepodléhají reklamaci.

(5) Vhledem k vlastnostem dřeva z bodu (4), na desky a přední části vyrobené z litého dřeva nepokytujeme záruku na změny v objemu a praskliny, které jsou přirozeným efektem užívání litého dřeva v prostředí s měnícími se hodnotami vlhkosti, teploty a osvětlení.

10. Vyloučení odpovědnosti za cizí odkazy

shop.mazzivo.cz prohlašuje, že nemá žádný vliv na formu a obsah internetových stránek, na které se nacházejí odkazy na stránce shop.mazzivo.cz. Prohlašujeme, že nemáme nic společného s obsahem těchto stránek. Toto prohlášení se týká veškerých stránek, na které se odkazy na našich stránkách nacházejí.

11. Autorská práva všech fotografických a textových materiálů

Všechna autorská práva k fotografiím vlastní Mazzivo konzept + gestaltung Przemysław Mitręga nebo naši poskytovatelé licence. Publikace a rozmnožování v jakékoli formě všech fotografických materiálů a textů obsažených na našich internetových stránkách bez souhlasu majitele je zakázáno.

12. Právo zákazníka na vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Pokud je zákazník spotřebitelem, neboli konečným zákazníkem, „fyzická, dále nepodnikající s výrobky“ osoba, má právo na odstoupení od smlouvy.

(1) Právo na odstoupení od smlouvy.

Zákazník může bez udání důvodu rezignovat na objednávku do 14 dní písemnou formou ( dopis, fax, e- mail, kontaktní formulář ). Výpovědní lhůta se počítá ode dne obdržení výpovědi v písemné formě, ale ne dříve, než před doručením objednaného zboží odběrateli ( v případě doručení realizovaného v několika etapách –  před doručením první části objednávky ) nebo něco dříve, než před splněním našich závazků vyplývajících z ústavy ze dne 2. března 2000 o ochraně některých spotřebitelských práv.
Proces vrácení objednaného zboží probíhá v shop.mazzivo.cz tímto způsobem:
Po obdržení písemné rezignace z objednávky. shop.mazzivo.cz organizuje zpáteční převoz zboží a informuje zákazníka o dalších krocích. Výrobky, které byly odeslány z vlastní iniciativy zákazníka, bez dřívějšího informování eshopu shop.mazzivo.cz a také bez získání jeho souhlasu, nebudou přijaty.

Písemnou rezignaci na objednávku zašlete na tuto adresu:

Mazzivo konzept + gestaltung Przemysław Mitręga
Ul. Frysztacka 138
43-400 Cieszyn
NIP: PL 5482432780

Tel.: +48 33 85 155 85
Faks: +48 33 85 155 71
Můžete nás také kontaktovat na emailovou adresu: info@mazzivo.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.mazzivo.cz

(2) Následky rezignace na objednávku

V případě úspěšné rezignace na objednávku se vrácí všechny oběma stránami získané dávky a eventuální příjmy, (např. úroky). Pokud zákazník není schopen vrátit službu nebo zboží v celku, ale pouze z části nebo v poškozeném stavu, je mu odpovídající částka stržena z celkové vracené částky.

Předměty, které se dá zaslat prostřednictvím pošty, mohou být zaslány touto cestou na naši zodpovědnost.
Zákazník hradí náklady na zpětnou zásilku v případě: pokud je doručené zboží shodné s objednávkou, pokud náklady na zpětnou zásilku nepřekročí 160 zł nebo v jiném případě i vyšší částku, nebo pokud v momentě rezignace z objednávky nebyla zaplacena celá částka za objednávku.
V jiných případech zákazník nehradí zpětnou zásilku. Nadrozměrné předměty budou vyzvednuty u zákazníka doma.
Povinnost vrácení kupní ceny proběhne v termínu do 30 dní ode dne doručení rezignace z objednávky. Průběh termínu rezignace začíná pro zákazníka od momentu zaslání prohlášení o rezignaci nebo odeslání zboží, pro shop.mazzivo.cz od momentu obdržení zboží.

(3) Podrobnosti
Právo rezignace z objednávky se netýká:
- výrobků vyrobených na zákazku podle přání zákazníka
- výrobků, které byly přizpůsobeny individuálně podle přání zákazníka
- výrobků, které vzhledem k jejich konstrukci a vnějším vlastnostem ( povrchová úprava ) byly vyloučeny z tohoto práva, toto se týká hlavně pomalovaného barvou nábytku na přání zákazníka.

13. Ochrana osobních údajů

(1) V rámci uzavírání kupních smluv shop.mazzivo.cz shromažďuje od zákazníků jejich osobní kontaktní údaje. Shop.mazzivo.cz dodržuje všechny polské i mezinárodní právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

14. Závěrečná ustanovení

(1) V rámci smluv uzavíraných mezi zákazníky a shop.mazzivo.cz se řídí všechna ustanovení polským právním řádem s vyjímkou mezinárodního práva uzavírání kupních smluv z  11. dubna roku 1980 [ Vídeňská konvence ].

(2) Soud místně příslušný k řešení sporů mezi zákazníkem a shop.mazzivo.cz je soud, ve kterého oblasti řešení se nachází sídlo shop.mazzivo.cz.

 

Přílohy:

1. Pravidla záruky:

 

I. ZÁRUČNÍ LIST

Záruční list nebo pouze záruka jsou platné pouze s dokladem o nákupu.
 
II. PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY NÁBYTKU

Pro správné fungování a prodloužení životnosti předmětů se prosím řiďte následujícími pokyny:

1. Nábytek používejte podle jeho účelu, vzhledem k vlastnímu bezpečí ho nepoužívejte jako jiné vybavení, např. jako stupátko nebo schůdky.

2. Nábytek nevystavujte přímému slunečnímu záření, vlhkosti nebo vysokým teplotám. Přechovávejte jej a používejte v uzavřených místnostech. Optimální podmínky okolí, ve kterém se má nacházet:

a) vlhkost vzduchu:  60% ( ± 5% )

b) stálá teplota: 20o C ( ± 4o C )

2. Pro zachování stability nábytku jej postavte na vodorovné ploše, aby všechny nohy stály na podlaze ( toto je důležité zvláště u vysokého nábytku jakým jsou skříně nebo regály a nábytek, který je zatížen jako jsou postele a židle ).

3. Nábytek z litého dževa nesmí stát v blízkosti tepelných zdrojů ( min. vzdálenost je 70 cm ), např. krby, topení, ohřívače.

4. Předcházejte kontaktu s ostrými předměty,  nábytek by se mohl poškodit nebo poškrábat.

5. Změny barvy dřeva vlivem paprsků UV jsou přirozeným a neodvratným procesem, proto by měl být nábytek chráněn před přímými slunečními paprsky.

6. Povrch dřeva chraňte před stykem s vodou, alkoholem a jinými chemicky aktivními tekutinami, pokud se na povrch nějaká tekutina vyleje, ihned ji hadříkem otřete do sucha.

7. Dřevo je citlivé na náhlé změny teploty, zanechání horkého nádobí na jeho povrchu jej může přebarvit, proto doporučujeme používat tepelné izolační podložky.

8. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující stěrné částečky nebo ředidla, přílišný kontakt s vlhkostí nebo nebo používání preparátů jiných než určené k péči o přírodní dřevo může způsobit změny v barvě povrchu. V závislosti na druhu povrchové úpravy nábytku se řiďte těmito radami při jeho údržbě:

a) Surové dřevo
Nábytek ze surového dřeva je nejlepší čistit na sucho, ometat jej nebo vysát. V případě silného ušpinění můžete použít přípravek určený k čištění surového dřeva, ale aby dřevo nenasáklo tímto preparátem. Pokud je ušpinění po barvící substanci, můžete jej lehce obrousit stěrným papírem ( minimální granulace 180 ).
Drobné rysky nebo drápance ( v závislosti na formě, velikosti a druhu ) můžete odstranit jemným namočením poškozeného místa čistou vodou, dřevo se napije a ryska se může vyhladit. Hlubší poškození můžete sbrousit jemným stěrným papírem.

b) Voskované dřevo
Voskový povrch dřeva jej chrání před nečistotami, vlhkostí a prachem a zároveň mu dodává přírodní hedvábný lesk a na dotek bude atlasově měkký. Tato forma povrchové úpravy se čistí na sucho nebo lehce vlhkým hadříkem z bavlny nebo flanelu, poté vše otřete do sucha. Dřevo nemá rádo vodu, proto také můžete použít preparát s přírodním včelím voskem určený ke konzervaci voskovaného dřeva. Nepoužívejte hrubé hadříky ani hadříky z mikrovlákna, voskované dřevo je náchylné k odbavení při intenzivním nebo stálém stírání. Použití detergentů může vést k degradaci povrchu, který se může odbarvit a setřít i při lehkém dotyku. Zabraňte povrchu ve styku s jakoukoli tekutinou. Skvrny a malé rysky můžete lehce obrousit stěrným papírem ( minimální granulace 180 ) a obroušená místa znovu zabezpečit voskem.

c) Olejované dřevo
Impregnace dřeva lněným olejem byla známa a používána již ve starověku. Je to nejvíce přírodní způsob ochrany dřeva před vlhkostí a prachem. Lněný olej se přirozeným způsobem vsakuje do dřeva a navrací mu přírodní barvy, které dřevo ztratilo při sušení a zvýrazňuje letokruhy a jeho přírodní struktury. Olejované dřevo se přírodně leskne a je měkké na dotyk. Olejované povrchy je nejlépe čistit na sucho, ometat jej nebo vysát. Používejte tkaninu k polírování nebo houbičku. Jednou za několik měsíců můžete povrch potřít lehce naolejovanou houbičkou. Silné nečistoty odstraníte tkaninou k polírování nebo naolejovanou houbičkou, ale místa, kde jsou rysky, poškození a skvrny můžete lehce obrousit jemným stěrným papírem ( minimální granulace 180 ) a poté přetřít naolejovanou houbičkou.

Jednou za dva až tři roky doporučujeme povrch obnovit, což zvládnete sami v domácích podmínkách po poradě s prodávajícím.

Některé preparáty používané ke konzervaci dřeva se mohou vznítit, proto je nutné houbičky a hadříky vždy řádně vymočit pod tekoucí vodou a vyhodit silně nasáklé vodou. Dodržujte všechna bezpečnostní doporučení uvedená na obalech výrobků.

9. Dřevo je materiál, který se lehce vznítí, proto dávejte pozor na kontatk s otevřeným ohněm nebo rozžhavenými předměty ( hořící cigareta, svíce, krby... ).

10. Přírodně opracované dřevo dýchá, po obdržení výrobku jej neprodleně vybalte z fóliového obalu. Nábytek, který ponecháte v obalu déle než 2-3 dny se může v závistosti na teplotě okolí odbarvit nebo vydávat nepříjemný zápach.

11. Přírodní preparáty námi používáné k povrchové úpravě dřeva neobsahují žádné stabilizátory, takže během několika dní od rozbalení mohou zabarvit předměty a zvláště tkaniny ponechané v kontaktu s povrchem dřeva.

12. Nábytek má ve většině případů tvrdé, ostré okraje, takže dbejte na bezpečnost Vaši a Vašich dětí, zvláště těch, které se učí chodit.

13. Nábytek připravený k samostatné montáži sestavujte podle montážní instrukce, které jsou dostupné na našich internetových stránkách.

III. PODMÍNKY ZÁRUKY

1. Záruční list je dokument prokazující oprávnění k záruce podle paragrafu 13 Polského Občanského Zákoníku ze dne 27. července roku 2002 týkající se podrobných podmínek prodeje konečnému spotřebiteli a změny Polského Občanského Zákoníku ( Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ), který se týká prodeje věcí konečnému spotřebiteli.

2. Záruka se vztahuje na výrobky zakoupené a používané na území Polska.

3. Záruční list je platný pouze s  nákupním dokladem a zároveň musí být podepsán kupujícím jako důkaz přijetí a akceptace podmínek v něm obsažených. Nesprávně nebo nekompletně vyplněný list není platný.

4. Ručitel zaručuje dobrou kvalitu a správné fungování nábytku, na který je vydána záruka při zachování podmínek v ní obsažených.

5. Záruka se vztahuje pouze na výrobky zakoupené u ručitele nebo u autorizovaných prodejců výrobků ručitele.

6. Záruční lhůta je 24 měcíců od data prodeje nábytku, pod podmínkou jejich správného složení a ustavení a při zachování správných pravidel používání podle jejich určení.

7. Odpovědnost ručitele se týká pouze vad vzniklých z příčiny výrobní ukryté vady na prodané věci, kterých si konečný spotřebitel nevšiml při převzetí zboží.

8. Záruka se netýká:

a) poškození vznikého nesprávným nebo neopatrným převozem a přenášením nábytku ( pouze v případě, že zákazník sám nábytek převáží nebo organizuje jeho převoz ) a sestavení, jak také vad vzniklých po prodeji nepředvídatelnými skutečnostmi a událostmi,
b) poškozené vniklé během používání nábytku jiným způsobem, než ke kterému byl určen, nesprávným uchováváním a konzervací nábytku,
c) poškození vzniklá při sestavení zákaníkem jiným způsobm než je v montážní instrukci ( toto se týká pouze výrobků prodávaných v rozloženém stavu ),
d) poškození vzniklých nápravou nebo úpravou vykonanou zákazníkem nebo na jeho objednávku jinou firmou,
e) změny barvy nebo změny povrchu vzniklých nedodržením způsobu konzervace doporučených v záručním listu,
f)  přírodní praskliny a změny v objemu dřeva vzniklé přirozenou prací dřeva spojených se změnou teploty a vlhkosti okolí a procesy staření se dřeva.
g) vzhledem k výše uvedeným vlastnostem dřeva v předchozím bodu, není na desky a přední části vyrobené z litého dřeva poskytována záruka na změny objemu dřeva a praskliny, které jsou přirozeným efektem používání litého dřeva v prostředí s cyklickými změnami hodnot vlhkosti, teploty a osvětlení.

9. Jako vada se uznává:

a) suky, jádro, přebarvení, rozdíly v barvě jednotlivých částí jsou charakteristickými vlastnostmi přírodní suroviny a nepodléhají reklamaci,
b) změny v nábytku, které jsou procesem přirozených efektů stáří ( změny barvy dřeva nebo lesku povrchové úpravy),
c) přípustné rozdíly přírodních částí dřeva, kdy rozdíl v odstínech vyniká ze struktury a barevnosti dřeva použitého k výrobě v závislosti na původu dřeva,
d) viditelné letokruhy, které jsou přirozenou součástí dřeva
e) vady vzniklé nesprávným sestavením a umístěním výrobků a jejich nesprávné používání vzhledem k jejich účelům.

9. Reklamace na vady, na které je poskytována záruka, zákazník nahlásí v místě prodeje, ve kterém nakupoval, ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 14 dní.

10. Prodávající předává nahlášenou reklamaci ihned písemnou formou, faxem nebo e-mailem ručiteli, pokud nemůže sám sjednat nápravu.

11. Ručitel započne reklamační proces v termínu do 14 dní od data obdržení reklamace od prodávajícího.