O NÁS

„Na součané civilizační úrovni je možný trvale udržitelný rozvoj, je to takový rozvoj, ve kterém potřeby současné generace mohou být uspokojeny bez zmenšování šancí na uspokojení těchto potřeb budoucích generací.”

Je to první věta zprávy „Naše společná budoucnost” , která byla vypracována v roce 1987 Světovou komisí pro prostředí a rozvoj. Zobrazuje myšlenku trvale udržitelného rozvoje. V dnešní době, kdy se celý svět stal jednou velkou globální obcí a každá událost na jeho druhém konci má reálný vliv na naší situaci zde, nemůžeme zapomínat na naše vlastní domy. Naše ekonomické prostředí je stejně citlivé,  jako naše prostředí přírodní. Musíme se spolu starat o zachování rovnováhy pro nás, stejně jako pro naše děti a vnuky. V Mazzivo tomu dokonale rozumíme. Uvědomujeme si, jak je důležité udržení rovnováhy ekologické, ekonomické i společenské v našem nejbližším okolí. Proto jsou naše výrobky vyráběny v malých manufakturách v Evropě ekologickými výrobními procesy. Dělejme to společně tak, abychom podporovali ty okolo nás, kteří bojují proti bezohledné globalizaci, protože naše společná budoucnost  jako jedné velké gobální obce, leží vlastně v našich rukou.